Giá C?u Nâng 1 Tr? R?a Xe Ô Tô

Cn loi t 100 bar tr ln s dng cho ra xe ti, xe rc, xe chuyn dng. Khng qu phn khch, v n khng phi l bt k th thao no, tr thnh mt Fit LX c trang b h thng gim xc sau c o v b khuch tn pha sau (c hai u l du cam), phn m rng pha bn sn, bnh xe 16 inch mu en v mt ng x crm tin boa. Cc hng xe c gng trong nhiu nm cung cp cho khch hng nhng cng ngh chng xc tin tin. Thin Thng xit cht quyn u, cm gic chnh mnh i ln mt ci ph si nghch tp thin ti hon l thnh thang. Hy cn thn khi x l v my s tr nn nng trong qu trnh hot ng.

Gi C?u Nng 1 Tr? R?a Xe T

Thi, th nhng ta ngh ngh, ta hn sao bin thnh tm l bin. Gia khng trung,

... [Read more »]